DABIĆANDRIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA


MARIJA DABIĆ, advokat


  • član Advokatske komore Beograda
  • advokatskom profesijom kao pripravnik,

                     a zatim i kao advokat, bavi se od oktobra 2010. godine

  • od tada se bez prekida bavi kako krivičnim, tako i građanskim pravom, a posebno zaštitom imovinskih prava klijenta pred sudovima i drugim nadležnim organima

JOVANA ANDRIĆ, advokat


  • član Advokatske komore Beograda
  • advokatskom profesijom kao pripravnik, a zatim i kao advokat, bavi se od oktobra 2011. godine
  • od tada se bez prekida bavi kako krivičnim, tako i građanskim pravom, a posebno zaštitom imovinskih prava klijenta pred sudovima i drugim nadležnim organima

SVETLANA BOGDANOVIĆ, advokatski pripravnikSARADNICI


  • Posebno mesto pripada našim saradnicima među kojima su istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti prava.


Copyright © All Rights Reserved.