DABIĆANDRIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA


GRAĐANSKO | PRIVREDNO | KRIVIČNO PRAVO

Advokatska kancelarija DabićAndrić je osnovana 2015. godine sa sedištem u samom centru Beograda. Naš tim, koji čine advokati i pravnici sa višegodišnjim iskustvom, pruža savete u različitim oblastima prava od građanskog preko privrednog do krivicnog prava.

Posebno se bavimo problemima rešavanja sporova fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim nadležnim organima u obligacionoj, stvarnoj, radnoj, poreskoj, porodičnoj, naslednoj, privrednoj i krivičnoj materiji.

Read more

CREDO

Spremni smo da odgovorimo na sve zahteve i izazove poštujuci, sa jedne strane, obavezu savesnog i stručnog obavljanja posla, a sa druge strane interese klijenta.

Trudimo se da kroz neposredan odnos sa klijentima poštujemo sve standarde savremene advokature.


TELEFON / FAX

+381 (0)11 361 4991

TESTIMONIAL

O našem uspehu govore naši klijenti čiji se broj neprekidno uvećava potvrđujući naš moto da se samo potpunim posvećenjem i entuzijazmom u poslu kao i konstantnim praćenjem kako promena u pravnim propisima tako i zahteva modernog poslovanja mogu ostvariti poštovanja vredni rezultati.


Copyright © All Rights Reserved.