TIM

BILIĆ&PARTNERS ADVOKATSKA KANCELARIJA

 

mr SPOMENKA BILIĆ, advokat

 

 • član Advokatske komore Beograda od 1979. godine
 • bila aktivni član Association Internationale des jeunes avocats iz Brisela, član Menadžment foruma iz Basela, Internacionalne konsultantske kuće iz Lozane - Gever International Consultants Lausanne, član Martindale & Hubbel Inc, USA i drugih svetskih foruma i organizacija
 • licencirani stečajni upravnik sa dugogodišnjim iskustvom u postupcima privatizacije i stečaja
 • arbitar Stalnog izbranog suda (Arbitraže) pri Privrednoj komori Srbije
 • zastupnik i savetnik domaćih i inostranih pravnih i fizičkih lica u pitanjima zaštite imovinskih i ličnih prava, autor brojnih radova iz oblasti imovinskog i privrednog prava objavljenih u domaćim i stranim stručnim časopisima

MARIJA DABIĆ, advokat

 

 • član Advokatske komore Beograda
 • advokatskom profesijom kao pripravnik u advokatskoj kancelariji

Bilić&Partners, a zatim i kao advokat, bavi se od oktobra 2010. godine

 • od tada se bez prekida bavi kako krivičnim tako i građanskim pravom a posebno zaštitom imovinskih prava klijenta pred sudovima i drugim nadležnim organima
 • posebno iskustvo u oblasti radnog i upravnog prava

JOVANA ANDRIĆ, advokat

 

 • član Advokatske komore Beograda
 • advokatskom profesijom kao pripravnik u advokatskoj kancelariji
 • Bilić&Partners, a zatim i kao advokat, bavi se od oktobra 2011. godine
 • od tada se bez prekida bavi kako krivičnim tako i građanskim pravom a posebno zaštitom imovinskih prava klijenta pred sudovima i drugim nadležnim organima
 • posebno iskustvo u prekršajnim postupcima, kao i u oblasti radnog prava

SANJA ERIĆ, advokat

 

 • član Advokatske komore Beograda
 • advokatskom profesijom kao pripravnik u advokatskoj kancelariji
 • Bilić&Partners, a zatim i kao advokat, bavi se od oktobra 2014. godine
 • posebno iskustvo u prekršajnim postupcima, kao i u oblasti radnog prava

SARADNICI

 

 • Posebno mesto pripada našim saradnicima među kojima je akademik profesor dr. Slobodan Perović, šef Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osnivač Kopaoničke škole prirodnog prava.

 

Copyright © All Rights Reserved.